1.6.2024

Asukaskysely nyt avoinna

Vaarinkankaan tuulipuiston YVA-menettely etenee. Sen tarkoituksena on arvioida perusteellisesti hankkeen mahdollisia vaikutuksia.

Osana YVA-menettelyä järjestetään asukaskysely, jonka avulla saadaan tietoa hankealueen nykykäytöstä sekä lähialueen asukkaiden, maanomistajien ja muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksistä. Kysely on nyt avoinna, ja se löytyy täältä.

Kysely on avoinna kaikille, jotka haluavat kertoa mielipiteensä hankkeesta ja siihen liittyvistä asioista. Kaikki vastaukset ovat hankkeen suunnittelun ja kehittämisen kannalta arvokkaita. Vastausaikaa on 30.6.2024 saakka.

Kyselyn

Lue lisää
7.12.2023

Paras tieto löytyy paikan päältä

Havaintojen kerääminen asukkailta ja yhdistyksiltä on tärkeä osa YVA­-selvitystä, sanoo Afryn projektipäällikkö Ismo Vendelin. YVA-prosessissa tuulipuiston vaikutukset ihmisille ja luonnolle…

7.12.2023

Hyödyt ja haitat puntariin

Yhteisvaikutukset muiden tuulipuistohankkeiden kanssa nousivat isoimmaksi keskustelunaiheeksi Vaarinkankaan tuulipuiston yleisötilaisuudessa. Lisäksi yleisöä kiinnostivat kunnan verotulot ja tuulipuiston mahdolliset vaikutukset kotieläimiin.…

4.10.2023

Kutsu yleisötilaisuuteen 25.10.2023

Puolangan kunta järjestää kaikille avoimen yleisötilaisuuden Vaarinkankaan tuulipuistohankkeesta keskiviikkona 25.10. klo 17-19. Kahvia on tarjolla 16.30 alkaen. Tervetuloa mukaan! Yleisötilaisuus…

4.10.2023

Vireilletuloilmoitus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on asetettu nähtäville

Puolangan kunnanhallitus on käynnistänyt Vaarinkankaalle tuulivoimaa koskevan osayleiskaavan laatimisen. Hankealue sijaitsee Puolangan lounaisosassa Puokionkylän eteläpuolella. Matkaa Puolangan taajamaan tulee noin…

29.11.2022

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangalle

Pohjan Voima ja Taaleri Energia suunnittelevat tuulipuistoa Puolangan lounaisosaan. Hanketta koskeva kaavoitusaloite hyväksyttiin Puolangan kunnanvaltuustossa tiistaina 1. marraskuuta. ”Tavoitteena on…

17.11.2022

Osallistumisohjeet keskustelutilaisuuteen 8.12.

Pohjan Voima ja Taaleri Energia järjestävät kaikille avoimen esittelytilaisuuden Haarasuonkankaan tuulivoimahankkeesta 8.12.2022 klo 17. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä. Osallistumisohjeet tilaisuuteen…